Promo

Pályázataink

a.) A Fodor Családi Gazdaság sikeresen pályázott a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján az öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése jogcímre. A támogatás segítségével 2012-2013. folyamán szivattyúállás került kialakításra, valamint csévélődobos öntözőgépet és vízszivattyút telepítettünk.

b.) A 62/2013. (VII.24.) VM rendelet alapján a kertészeti gépek, berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás keretében 2014-ben öntözőcsövek és –idomok kerültek beszerzésre.

c.) 2015-ben a Darányi Ignác Terv keretében (26/2015. (V.6.) MvM rendelet), a kertészeti gépek beszerzése jogcímen belül egy JD M732i/18m permetezőt vásároltunk, ami már a precíziós gazdálkodásra is alkalmas.

d.) 2017-ben a Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése jogcímű felhíváson belül benyújtott pályázatunk részesült támogatásban:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe. Az állattartási technológia fejlesztése a szálastakarmány kezeléséhez kapcsolódó bálázó beszerzésével
- a szerződött támogatás összege: 5.150.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: John Deere F440M körbálázó beszerzése
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. november 30.
- projekt azonosító száma: 1780490441

e.) 2017-ben a Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhíváson belül benyújtott pályázatunk is támogatásban részesült:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe. A kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása korszerű Vaderstad Rapid 400S nagy kapacitású vetőgép beszerzésével
- a szerződött támogatás összege: 10.000.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: Vaderstad Rapid 400S vetőgép beszerzése
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.
- projekt azonosító száma: 1826306323

f.) 2017-ben a GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás alapján a Fodor Farm Agrotechnikai Szolgáltató, Termelő és Tanácsadó Kft. által benyújtott pályázat szintén támogatásban részesült, ennek keretében nagykapacitású rakodógép került beszerzésre.

g.) 2018-ban a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16 kódszámú felhívás keretében benyújtott pályázatunk lett támogatott:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe: A terménytisztítási és -kezelési kapacitások bővítése új eszközök beszerzésével
- a szerződött támogatás összege: 17.853.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: a megtermelt szántóföldi termények tárolási és kezelési kapacitásainak bővítéséhez kapcsolódó, korszerű technológiát képviselő 2 db Agros 60 típusú magtisztító berendezést és 1 db ANS-18M típusú hídmérleg beszerzése
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. augusztus 31.
- a projekt azonosító száma: 1810253174

h.) A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című, VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívás alapján benyújtott pályázatunk 2018-ban támogatásban részesült:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe: Öntözési beruházások megvalósítása a termelés biztonsága és a gazdasági teljesítmény növelése érdekében takarékos öntözési technológiák segítségével
- a szerződött támogatás összege: 11.104.998,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: a projekt keretében a meglévő öntözőberendezések víz- és energiahatékonyságának javításához, valamint az öntözési infrastruktúrához kapcsolódó, korszerű technológiát képviselő 1 db csévélődobos öntözőgépet, 1 db dieselmotoros szivattyúaggregátot, továbbá gyorskapcsolású horganyzott acélcsöveket és idomokat vásároltunk
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. április 30.
- a projekt azonosító száma: 1816635554

i.) A 2019-ben benyújtott „Napelemes rendszer telepítése a Fodor Farm Kft.-nél” című, GINOP-4.1.3-19-2019-00050 jelű támogatási kérelmet a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás segítségével egy cca. 15 kWp teljesítményű napelemes kiserőmű került telepítésre a Kengyel 075/5. hrsz. telephelyünkre.

j.) 2020-ban a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, VP6-19.2.1.-64-8.1.1-17 kódszámú, Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi vállalkozások fejlesztése című felhívás alapján benyújtott kérelmünk támogatásban részesült.
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe: Helyi együttműködések erősítése szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzéssel a fenntartható gazdálkodás érdekében.
- a szerződött támogatás összege: 3.284.693,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 65%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: a projekt keretében a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, korszerű technológiát képviselő, precíziós gazdálkodásra alkalmas Kverneland Accord CL - GeoSpread 1100 L függesztett súlymérős műtrágyaszórót és egy napelemes rendszerrel működő iMETOS meteorológiai mérőműszert vásároltunk
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 30.
- a projekt azonosító száma: 1916187052

k.) Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című, VP2-4.1.1.-20 kódszámú felhívás keretében 2020-ban a volt kengyeli Dózsa MGTSZ leromlott állagú, használaton kívüli marhaistállójának felújítását pályáztuk meg, sikerrel.
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe: Szarvasmarhatartó telep korszerűsítése komplex fejlesztés keretében a Fodor Családi Gazdaságban
- a szerződött támogatás összege: 57.736.699,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt keretében a Kengyel 055/4 hrsz. alatt található állattartó telep 1. számú marhaistállóját újítjuk fel. Az épület a mostani állapotában, elrendezésében és funkciójában korszerűtlen, gazdaságos állattenyésztés nem folytatható benne, ezért az épület olyan átalakítását tervezzük, ami a jelenlegi jogszabályi, állategészségügyi és gazdasági követelményeknek, előírásoknak megfelel. Az épületben szerkezeti átalakítás nem történik. A felújítás az épület aljzatát, belső és homlokzati vakolatát, a cseréptető héjazatát és nyílászáróit érinti, továbbá az állattartáshoz szükséges karámok kerülnek kiépítésre. Az épületben található, a régi, béklyós tartástechnológiához kapcsolódó vasbeton etetőket kibontjuk, síkbeton istállópadozat lesz kialakítva. Az épület teljes jelenlegi víz- és áramhálózata, az elektromos és gépészeti csövek és tartozékok bontásra kerülnek, az új elektromos és vízvezetékrendszer speciálisan az újonnan kialakítandó karámokhoz készül. A korszerűsítés során az épület mindkét hosszanti oldalán külső karámrendszert alakítunk ki, a tetőzetre pedig napelemes rendszert (HMKE) telepítünk. Az állatok ellátásához és a logisztikához szükséges, az épületet körülvevő, a körbejárást biztosító forgalmi út a régi, rossz minőségű térbeton felbontásával és újraépítésével valósul meg.
A hatékonyságot és az ellátás biztonságát növelendő 1 db Krone EasyCut R320 CR szársértős, hátsó függesztésű kaszát, 1 db Magro-TKK-5 takarmánykeverő-darálót, 1 db Lucas Castor+30 vontatott bálabontót-kiosztót, valamint 1 db Fliegl VFW12000 Tandem (MaxxLine) hígtrágya injektáló tartálykocsit vásárolunk.
A támogatás segítségével javul Gazdaságunk versenyképessége, és az új, innovatív és környezetbarát technológiák révén a hozzáadott érték termelése is fokozódik.
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. május 31.
- a projekt azonosító száma: 3193852199

l.) 2022-ben a Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása című, VP2-4.1.8-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázatunk részesült támogatásban:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe: A precíziós eszközpark továbbfejlesztése a Fodor Családi Gazdaságban
- a szerződött támogatás összege: 73.810.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása:
1 db Fendt 936 Gen7 típusú erőgép, valamint 1 db Horsch Leeb LT vontatott szántóföldi permetező beszerzése, a meglévő Vaderstad Rapid 400 S 32 soros vontatott vetőgép okosítása, továbbá a digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele, azaz műholdas adatok felhasználásával növénymonitoring megvalósítása és azok alapján beavatkozási tervek készítése; precíziós, georeferált gépi talajmintavétel; management zónák lehatárolása domborzat modell és műholdkép elemzés segítségével; helyspecifikus, differenciált kijuttatási tervek elkészítése.
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június 30.
- projekt azonosító száma: 3300216175

m.) 2023-ben megkezdtük a Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása című, VP2-4.1.7-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázatunk megvalósítását is:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe: Szárító- és terménytároló-fejlesztés a Fodor Családi Gazdaságban
- a szerződött támogatás összege: 68.608.696,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt keretében a Kengyel 075/5. hrsz. szárítótelepen a gabonatároló épületek héjazatának cseréje valósul meg trapézlemez burkolással és polikarbonát bevilágító elemek elhelyezésével. A szárító korszerűsítését a Videokontroll szárító felügyeleti rendszer beépítése jelenti. Beszerzünk egy kompakt felépítésű Kramer KT559 teleszkópos rakodógépet, valamint egy Pfeuffer Rakoraf CEE automata mintavevő robotkart is. Kötelezően megvalósítandó tevékenységként szerepel a projektben a nyilvánosság biztosítása, valamint a projektmenedzsment és műszaki ellenőr igénybevétele is.
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. március 31.
- projekt azonosító száma: 3301234541

Postacímünk:
5083 Kengyel, Petőfi Sándor u. 9.

Telefonszámunk:
20/454-86-91 vagy 20/462-38-72

Email címünk:
info@fodorcsaladigazdasag.hu


FODOR CSALÁDI GAZDASÁG
Fodor Zsolt
Gáspárné Fodor Andrea
Gáspár Szabolcs