Promo

Pályázataink

a.) Fodor Családi Gazdaság sikeresen pályázott a 34/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján az öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése jogcímre. A támogatás segítségével 2012-2013. folyamán szivattyúállás került kialakításra, valamint csévélődobos öntözőgépet és vízszivattyút telepítettünk.

b.) A 62/2013. (VII.24.) VM rendelet alapján a kertészeti gépek, berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás keretében 2014-ben öntözőcsövek és –idomok kerültek beszerzésre.

c.) 2015-ben a Darányi Ignác Terv keretében (26/2015.(V.6.) MvM rendelet), a kertészeti gépek beszerzése jogcímen belül egy JD M732i/18m permetezőt vásároltunk, ami már a precíziós gazdálkodásra is alkalmas.

d.) 2017-ben a Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése jogcímű felhíváson belül benyújtott pályázatunk részesült támogatásban:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe. Az állattartási technológia fejlesztése a szálastakarmány kezeléséhez kapcsolódó bálázó beszerzésével
- a szerződött támogatás összege: 5.150.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: John Deere F440M körbálázó beszerzése
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. november 30.
- projekt azonosító száma: 1780490441

e.) 2017-ben a Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhíváson belül benyújtott pályázatunk is támogatásban részesült:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe. A kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása korszerű Vaderstad Rapid 400S nagy kapacitású vetőgép beszerzésével
- a szerződött támogatás összege: 10.000.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: Vaderstad Rapid 400S vetőgép beszerzése
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.
- projekt azonosító száma: 1826306323

f.) 2017-ben a GINOP „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás alapján a Fodor Farm Agrotechnikai Szolgáltató, Termelő és Tanácsadó Kft. által benyújtott pályázat szintén támogatásban részesült, ennek keretében nagy kapacitású rakodógép kerül beszerzésre.

g.) 2018-ban a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című, VP2-4.1.2-16 kódszámú felhívás keretében benyújtott pályázatunk is támogatásban részesült:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe. A terménytisztítási és -kezelési kapacitások bővítése új eszközök beszerzésével.
- a szerződött támogatás összege: 17.853.000,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: a megtermelt szántóföldi termények tárolási és kezelési kapacitásainak bővítéséhez kapcsolódó, korszerű technológiát képviselő 2 db Agros 60 típusú magtisztító berendezést és 1 db ANS-18M típusú hídmérleg beszerzése
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.
- projekt azonosító száma: 1810253174

h.) A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című, VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívás alapján benyújtott pályázatunk 2018-ban támogatásban részesült:
- a kedvezményezett neve: Gáspárné Fodor Andrea Ilona
- a projekt címe: Öntözési beruházások megvalósítása a termelés biztonsága és a gazdasági teljesítmény növelése érdekében takarékos öntözési technológiák segítségével.
- a szerződött támogatás összege: 11.104.998,- Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 50%
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: a projekt keretében a meglévő öntözőberendezések víz- és energiahatékonyságának javításához, valamint az öntözési infrastruktúrához kapcsolódó, korszerű technológiát képviselő 1 db csévélődobos öntözőgépet, 1 db dieselmotoros szivattyúaggregátot, továbbá gyorskapcsolású horganyzott acélcsöveket és idomokat vásárolunk.
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.
- projekt azonosító száma: 1816635554

Postacímünk:
5083 Kengyel, Petőfi Sándor u. 9.

Telefonszámunk:
20/454-86-91 vagy 20/462-38-72

Email címünk:
info@fodorcsaladigazdasag.hu


FODOR CSALÁDI GAZDASÁG
Fodor Zsolt
Gáspárné Fodor Andrea
Gáspár Szabolcs